BREXIT

        Informații actualizate de interes pentru domeniul rutier

 • Decizia nr. 1/2021 a consiliului de parteneriat instituit prin acordul comercial si de cooperare dintre Uniunea Europeana si comunitatea europeana a energiei atomice, pe de o parte, si Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, pe de alta parte
 • Acordul de comerț și cooperare UE - Regatul Unit: protejarea intereselor europene, asigurarea concurenței loiale și cooperarea continuă în domenii de interes reciproc
 • După negocieri intense, Comisia Europeană a ajuns, joi, 24 decembrie 2020, la un acord cu Regatul Unit cu privire la condițiile viitoarei sale cooperări cu Uniunea Europeană. Proiectul Acordului comercial și de cooperare cuprinde trei piloni principali:

  • Un acord de liber schimb: un nou parteneriat economic și social cu Regatul Unit
  • Un nou parteneriat pentru securitatea cetățenilor
  • Un acord orizontal privind guvernanța

  În cadrul primului pilon, în ceea ce privește domeniul transporturilor, acordul prevede o conectivitate aeriană, rutieră, feroviară și maritimă continuă și durabilă, deși accesul pe piață scade sub ceea ce oferă piața unică. Acesta include dispoziții pentru a se asigura o concurență între operatorii UE și cei din Marea Britanie care are loc în condiții echitabile, astfel încât drepturile pasagerilor, drepturile lucrătorilor din transporturi și siguranța transportului să nu fie subminate.

   Vor veni schimbări mari: pregătirea pentru 1 ianuarie 2021

  Chiar și cu noul Acord comercial și de cooperare UE - Marea Britanie în vigoare, vor avea loc mari schimbări la 1 ianuarie 2021. La acea dată, Regatul Unit va părăsi piața unică a UE și uniunea vamală, precum și toate politicile UE și acordurile internaționale. Libera circulație a persoanelor, a mărfurilor, a serviciilor și a capitalului între Marea Britanie și UE se va încheia. UE și Marea Britanie vor forma două piețe separate; două spații de reglementare și juridice distincte. Acest lucru va crea bariere în calea comerțului cu bunuri și servicii și a mobilității și schimburilor transfrontaliere, bariere care nu există astăzi - în ambele direcții.

   Pașii următori

  Intrarea în vigoare a Acordului comercial și de cooperare este o chestiune de urgență specială. Regatul Unit, ca fost stat membru, are legături extinse cu Uniunea într-o gamă largă de domenii economice și de altă natură. Dacă nu există un cadru aplicabil care să reglementeze relațiile dintre Uniune și Regatul Unit, după 31 decembrie 2020, aceste relații vor fi perturbate semnificativ, în detrimentul persoanelor fizice, al întreprinderilor și al altor părți interesate. Negocierile au putut fi finalizate doar într-un stadiu foarte târziu, înainte de expirarea perioadei de tranziție. O astfel de întârziere nu ar trebui să pună în pericol dreptul Parlamentului European de control democratic, în conformitate cu tratatele. Având în vedere aceste circumstanțe excepționale, Comisia propune aplicarea acordului, în mod provizoriu, pentru o perioadă limitată de timp, până la 28 februarie 2021. Comisia va propune rapid decizii ale Consiliului cu privire la semnarea și aplicarea provizorie, precum și la încheierea acordului. Consiliul, hotărând cu unanimitatea tuturor celor 27 de state membre, va trebui apoi să adopte o decizie care autorizează semnarea acordului și aplicarea provizorie a acestuia de la 1 ianuarie 2021. Odată încheiat acest proces, Acordul comercial și de cooperare dintre UE și Marea Britanie poate fi semnat formal. Parlamentului European i se va cere apoi să își dea consimțământul pentru acord. Ca ultim pas din partea UE, Consiliul trebuie să adopte decizia privind încheierea acordului.

  * * *

  Comunicatul de presă integral al Comisiei Europene (în limba enleză), precum și alte documente legate de acest subiect, pot fi accesate folosind următorul link: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2531

 • Autoritățile din Marea Britanie au publicat un ghid privind transportul de mărfuri începand cu data de 1 ianuarie 2021:   https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-great-britain-and-the-eu-from-1-january-2021-guidance-for-hauliers.ro
 • Avizele de pregătire publicate de Comisia Europeană în perspectiva perioadei post-tranziție:   https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_ro
 • Aviz către părțile interesate Retragerea Regatului Unit și normele UE în domeniul transportului rutier - aviz din 13 iulie 2020: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/road_transport_ro_0.pdf
 • Aviz către părțile interesate Retragerea Regatului Unit și normele UE privind protecția consumatorilor și drepturile pasagerilor - aviz din 17 martie 2020: 
 • https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consumer_protection_and_passenger_rights_ro.pdf
 • Guvernul britanic a publicat în data de 22 octombrie 2020 o serie de informații utile privind planurile acestuia legate de menținerea fluxurilor comerciale la sfârșitul perioadei de tranziție (începând cu 1 ianuarie 2021). Informațiile respective prezintă interes și pentru operatorii români de transport rutier de marfă și conducătorii auto ai vehiculelor grele de marfă (HGV) și pot fi accesate la următorul link:   https://www.gov.uk/government/news/government-steps-up-plans-to-keep-trade-flowing-at-the-end-of-the-transition-period?s=08
 • Recomandăm celor interesați consultarea periodică a link-ului de mai sus, pentru a se informa cu privire  la măsurile pe care le pregătește Guvernul britanic, măsuri care vizează inclusiv lansarea de campanii de    comunicare pentru a ajuta transportatorii să se pregătească, precum și strategia de management al      traficului în Kent în vederea evitării / reducerii blocajelor vehiculelor grele de marfă care călătoresc prin Kent  pentru a ajunge către porturile comerciale ale UK. 
 • Astfel, printre planurile Guvernului britanic se află și obligativitatea pentru toate vehiculele grele de marfă (HGV-uri) care utilizează traversările scurte (“Short Straits”) ale Canalului să obțină un permis digital de acces Kent (KAP), după completarea serviciului  „Check an HGV”. Acest lucru va asigura că șoferii HGV care vin pregătiți se pot deplasa ușor prin Kent către porturile comerciale din Marea Britanie. 

  Important de reținut că aceste planuri propun și amenzile pe care le riscă cei care nu respectă regulile. 

  Totodată, Guvernul britanic lansează o campanie de informare (radio/presă/publicitate digitală) pentru a se asigura că transportatorii sunt conștienți de modificările viitoare și au documentația corectă pentru fiecare etapă a călătoriei lor, reducând riscul întârzierilor la frontieră

  Potrivit informațiilor publicate de Guvernul britanic, va fi disponibil pentru transportatori și un manual în 14 limbi diferite, acționând ca un ghișeu unic pentru transportatorii din Marea Britanie și UE, oferindu-le informații și sfaturi cheie.

 • Informații actualizate utile publicate de autoritățile vamale franceze, de interes și pentru operatorii de transport rutier, pot fi consultate la următorul link:   https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/uploads/files/Brexit/Guide-douanier-Preparation-au-Brexit-septembre-2020.pdf    

        Informații actualizate de interes pentru domeniul rutier

Regatul Unit a părăsit Uniunea Europeană la 31 ianuarie 2020 la miezul nopții (ora Bruxelles-ului)

Aceasta este o decizie pe care UE o regretă, dar pe care o respectă. Uniunea Europeană și Regatul Unit au desfășurat negocieri intense pentru a conveni asupra condițiilor de retragere a Marii Britanii. Rezultatul negocierilor este Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice. De la 1 februarie 2020 a început perioada de tranziție. Această perioadă limitată de timp a fost convenită ca parte a Acordului de retragere și va dura până cel puțin la 31 decembrie 2020. În cursul perioadei de tranziție dreptul Uniunii se aplică Regatului Unit și pe teritoriul acestuia, cu excepția dispozițiilor din Tratate și acte care nu erau obligatorii și în Regatul Unit înainte de intrarea în vigoare a Acordului de retragere. Același lucru este valabil și pentru actele care modifică astfel de acte. Termenii exacți ai perioadei de tranziție sunt prevăzuți în partea a patra a Acordului de retragere.
Uniunea Europeană și Regatul Unit vor folosi aceste luni (perioada de tranziție) pentru a conveni asupra unui nou parteneriat ambițios pentru viitor, bazat pe Declarația politică convenită între UE și Regatul Unit în octombrie 2019.

 

Legături utile