În atentia solicitantilor de informatii publice si a petitionarilor

In cazul în care vă adresați instituției noastre, vă rugăm să respectați prevederile actelor normative menționate în continuare:

 • Legea nr. 544/2001 (actualizata) – privind liberul acces la informațiile de interes public:
  ART. 6 (3): Solicitarea în scris a informațiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:
  1. autoritatea sau instituția publică la care se adresează cererea;
  2. informația solicitată, astfel încât sa permită autorității sau instituției publice identificarea informației de interes public;
  3. numele, prenumele și semnătura solicitantului, precum și adresa la care se solicita primirea răspunsului.
 • O.G.R. nr. 27/2002 (actualizată) privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor aprobată prin Legea nr. 233/2002:
  ART 7: Petițiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare ale petiționarului nu se iau in considerare si se clasează, potrivit prezentei ordonanțe. 

Legături utile