Prin PETIŢIE se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin postă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi si instituţii publice. (art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările ulterioare).

Conform Legii nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului  nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, art.7 precizează Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanțe’’.

În consecință, pentru a da curs sesizărilor formulate, vă rog să puneți la dispoziție datele de contact (nume, prenume, adresă de domiciliu completă și corectă sau adresa de corespondență, alta decât cea electronică, precum și un număr de telefon pentru contact).

Completați următorul formular pentru a ne trimite o petiție:

Atașați un fișier (max. 5MB)

Legături utile