Atribuții

Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - I.S.C.T.R., este organismul tehnic permanent specializat în subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, asigurând la nivel naţional inspecţia şi controlul respectării reglementărilor naţionale şi internaţionale în domeniul transporturilor rutiere, privind, în principal:

  • condiţiile de efectuare a activităţilor de transport rutier, a activităţilor conexe transportului rutier şi a activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere;
  • siguranţa transporturilor rutiere şi protecţia mediului;
  • starea tehnică a vehiculelor rutiere;
  • masele şi/sau dimensiunile maxime admise pe drumurile publice şi masele totale maxime autorizate;
  • tariful de utilizare şi tariful de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România.

I.S.C.T.R. îndeplineşte şi rolul de autoritate competentă pentru verificare, control, sancţionare şi raportare în sensul prevederilor  Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009  al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri şi ale  Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009  al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 .

Legături utile