Cerințele minime privind pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal în sectorul transportului ocazional de călători

Data publicării: 22 May 2024

S-a publicat REGULAMENTUL (UE) 2024/1258 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 aprilie 2024 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime privind pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal în sectorul transportului ocazional de călători și în ceea ce privește competența statelor membre de a aplica sancțiuni în cazul încălcărilor Regulamentului (UE) nr. 165/2014 săvârșite într-un alt stat membru sau într-o țară terță.

Acesta poate fi accesat aici.

Legături utile