ANUNȚ licitație autospeciale de control

Data publicării: 21 Nov 2023

Urmare anunţului nr. 19702/13.10.2023, Inspectoratul de Stat Pentru Controlul în Transportul Rutier - I.S.C.T.R., a reluat procedura de scoatere la licitaţie publică cu strigare pentru cele două autospeciale de control pentru care nu a fost finalizat procesul de transfer fără plată către institutiile publice solicitante.

În urma reluării procedurii de licitaţie, au fost depuse solicitări, în vederea transferului fără plată pentru cele 2 autospeciale de control, cu respectarea prevederilor HG.841 I 1995, completată şi modificată prin HG nr. 96611998.

Conform celor mai sus menţionate, cele două autospeciale scoase la licitaţie, au fost transferate cu titlu gratuit, în baza solicitărilor depuse şi aprobate, către cele două instituţii publice solicitante.

Citiți anunțul în original, aici.

Legături utile