Sfaturi pentru pasageri privind depunerea plângerii

  • Nu întârziați să faceți plângerea cât mai repede posibil după apariția unui incident. Plângerile trebuie prezentate operatorului de transport / terminalelor în termen de 3 luni de la data la care serviciul a fost efectuat sau ar fi trebuit să fie efectuat. În cazul în care nu primește răspuns în termen, petentul poate solicita organismelor naționale responsabile prevăzute la art. 8 alin. (1) din HG nr. 425/2013 dispunerea de verificări pentru constatarea eventualelor încălcări.
  • Trimiteți reclamația în scris pe email sau prin poștă. Dacă este scrisă de mana, utilizați litere mari.
  • Vă rugăm să trimiteți formularul împreună cu orice documentație justificativă.
  • Nu uitați să păstrați o copie a acestui formular și orice altă documentație pentru înregistrarea acestora.
  • Vă rugăm să rețineți că vi se pot solicita informații suplimentare.

Legături utile